17/06/2021 – ŁÓDŹ.WORK Z PIERWSZYM NAJEMCĄ

ŁÓDŹ.WORK Z PIERWSZYM NAJEMCĄ

Właśnie podpisaliśmy umowę z pierwszym najemcą, PKP Energetyka na ok. 400 mkw. powierzchni biurowej w ŁÓDŹ.WORK przy ul. Dowborczyków 18 w Łodzi.

Podpisaliśmy umowę na 5 lat i wprowadzamy się już na przełomie września i października tego roku. O wyborze tego biura przesądziła dogodna lokalizacja i budynek: nowoczesny, przyjazny, z niesamowitym klimatem. Bardzo ważna jest też dla nas elastyczność aranżacyjna, czyli możliwość dostosowania biura do naszych potrzeb. ŁÓDŹ.WORK to także ciekawe udogodnienia dla pracowników, którzy będą mieli dostęp do eco-pojazdów Twizy, rowerów i hulajnóg. – mówi Mariusz Pietrzak, Prezes CUW, PKP Energetyka.

OKAM obecnie negocjuje wynajem kolejnych biur o łącznej powierzchni kilku tysięcy mkw z klientami reprezentującymi branże IT, gameingową, e-commerce, prawniczą oraz samorządy i administrację rządową. ŁÓDŹ.WORK powstał w doskonałej lokalizacji i tym przyciąga klientów. Łatwość komunikacyjna jest ważna dla pracowników oraz odwiedzających gości. Dodatkowym atutem tego miejsca jest oryginalna aranżacja lobby i przestrzeni wspólnych budynku: industrialny charakter wnętrza w nowoczesnej formie. Miało być ładnie, ale także przyjaźnie. Dlatego zadbaliśmy o to by wszystkie przestrzenie wspólne były użyteczne. Jesteśmy elastyczni na potrzeby klientów tych większych i mniejszych. – mówi Arie Koren, CEO OKAM.

 


 

ŁÓDŹ.WORK WITH THE FIRST TENANT

We have just signed a contract with the first lease, PKP Energetyka, for approx. 400 sq m. office space in ŁÓDŹ.WORK at 18 Dowborczyków in Łódź.

We have signed a contract for 5 years and we are moving in at the turn of September and October this year. The choice of this office was due to its convenient location and building: modern, friendly, with an amazing atmosphere. Arrangement flexibility is also very important to us, i.e. the ability to adapt the office to our needs. ŁÓDŹ.WORK also offers interesting amenities for employees who will have access to Twizy eco-vehicles, bicycles and scooters. – says Mariusz Pietrzak, President of CUW, PKP Energetyka.

OKAM is currently negotiating the lease of further offices with a total area of several thousand square meters with clients representing the IT, game, e-commerce, legal industries as well as local governments and government administration. ŁÓDŹ.WORK was built in a perfect location and thus attracts customers. Ease of communication is important for employees and visiting guests. An additional advantage of this place is the original arrangement of the lobby and common spaces of the building: the industrial character of the interior in a modern form. It was supposed to be nice, but also friendly. That is why we made sure that all common spaces were useful. We are flexible to the needs of larger and smaller customers. – says Arie Koren, CEO of OKAM.